۹ تا ۱۷:۳۰ - پنجشنبه : ۹ تا ۱۴:۳۰ ۰۲۱-۷۷۸۲۳۵۶۴ ۰۲۱-۷۷۸۲۳۵۲۷

دسته بندی

جستجو

65,945,000 تومان
0 تومان

 انواع کولر های گازی در گروه آرتان

گروه آرتان ارایه دهنده دستگاه کولر گازی (اسپلیت) در انواع مختلف (کاستی،دیواری،ایستاده،داکت اسپلیت،پرتابل و...) در تمامی برند ها،سایز ها و ابعاد مختلف،گارانتی دار،شرکتی و غیر شرکتی،اینورتر،تروپیکال و معمولی با بهترین کیفیت و قیمت مناسب میباشد.

3 %
کولر گازی بوش 36000 مدل B1ZMI36602 کولر گازی بوش 36000 مدل B1ZMI36602

کولر گازی بوش 36000 مدل B1ZMI36602

27,550,000 تومان 28,500,000 تومان

مشاهده
3 %
کولر گازی بوش 30000 مدل B1ZMI30602 کولر گازی بوش 30000 مدل B1ZMI30602

کولر گازی بوش 30000 مدل B1ZMI30602

19,750,000 تومان 20,500,000 تومان

مشاهده
3 %
کولر گازی بوش 24000 مدل B1ZMI24602 کولر گازی بوش 24000 مدل B1ZMI24602

کولر گازی بوش 24000 مدل B1ZMI24602

17,550,000 تومان 18,200,000 تومان

مشاهده
3 %
کولر گازی بوش 18000 مدل B1ZMI18602 کولر گازی بوش 18000 مدل B1ZMI18602

کولر گازی بوش 18000 مدل B1ZMI18602

14,850,000 تومان 15,400,000 تومان

مشاهده
3 %
کولر گازی بوش 12000 مدل B1ZMI12602 کولر گازی بوش 12000 مدل B1ZMI12602

کولر گازی بوش 12000 مدل B1ZMI12602

13,650,000 تومان 14,200,000 تومان

مشاهده
3 %
کولر گازی بوش 9000 مدل B1ZMI09602 کولر گازی بوش 9000 مدل B1ZMI09602

کولر گازی بوش 9000 مدل B1ZMI09602

12,350,000 تومان 12,800,000 تومان

مشاهده
کولر گازی بوش اینورتر 36000 مدل B1ZMI36100 کولر گازی بوش اینورتر 36000 مدل B1ZMI36100

کولر گازی بوش اینورتر 36000 مدل B1ZMI36100

تماس بگیرید

مشاهده
کولر گازی بوش اینورتر 30000 مدل B1ZMI30100 کولر گازی بوش اینورتر 30000 مدل B1ZMI30100

کولر گازی بوش اینورتر 30000 مدل B1ZMI30100

تماس بگیرید

مشاهده
کولر گازی بوش اینورتر 24000 مدل B1ZMI24100 کولر گازی بوش اینورتر 24000 مدل B1ZMI24100

کولر گازی بوش اینورتر 24000 مدل B1ZMI24100

تماس بگیرید

مشاهده
کولر گازی بوش اینورتر 18000 مدل B1ZMI18100 کولر گازی بوش اینورتر 18000 مدل B1ZMI18100

کولر گازی بوش اینورتر 18000 مدل B1ZMI18100

تماس بگیرید

مشاهده
کولر گازی بوش اینورتر 12000 مدل B1ZMI12100 کولر گازی بوش اینورتر 12000 مدل B1ZMI12100

کولر گازی بوش اینورتر 12000 مدل B1ZMI12100

تماس بگیرید

مشاهده
کولر گازی بوش اینورتر 9000 مدل B1ZMI09100 کولر گازی بوش اینورتر 9000 مدل B1ZMI09100

کولر گازی بوش اینورتر 9000 مدل B1ZMI09100

تماس بگیرید

مشاهده