۹ تا ۱۷:۳۰ - پنجشنبه : ۹ تا ۱۴:۳۰ ۰۲۱-۷۷۸۲۳۵۶۴ ۰۲۱-۷۷۸۲۳۵۲۷

دسته بندی

جستجو

65,945,000 تومان
0 تومان

 انواع کولر های گازی در گروه آرتان

گروه آرتان ارایه دهنده دستگاه کولر گازی (اسپلیت) در انواع مختلف (کاستی،دیواری،ایستاده،داکت اسپلیت،پرتابل و...) در تمامی برند ها،سایز ها و ابعاد مختلف،گارانتی دار،شرکتی و غیر شرکتی،اینورتر،تروپیکال و معمولی با بهترین کیفیت و قیمت مناسب میباشد.

10 %
داکت اسپلیت استرن هاوس کوبلند 36000 گاز 22

داکت اسپلیت استرن هاوس کوبلند 36000 گاز 22

36,990,000 تومان 41,100,000 تومان

مشاهده
10 %
داکت اسپلیت استرن هاوس کوبلند 30000 گاز 22

داکت اسپلیت استرن هاوس کوبلند 30000 گاز 22

32,490,000 تومان 36,100,000 تومان

مشاهده
10 %
داکت اسپلیت استرن هاوس تروپیکال 60000 گاز 22

داکت اسپلیت استرن هاوس تروپیکال 60000 گاز 22

54,000,000 تومان 60,000,000 تومان

مشاهده
10 %
داکت اسپلیت استرن هاوس تروپیکال 50000 گاز 22

داکت اسپلیت استرن هاوس تروپیکال 50000 گاز 22

49,050,000 تومان 54,500,000 تومان

مشاهده
10 %
داکت اسپلیت استرن هاوس 50000 گاز 22

داکت اسپلیت استرن هاوس 50000 گاز 22

46,800,000 تومان 52,000,000 تومان

مشاهده
10 %
داکت اسپلیت استرن هاوس 42000 گاز 22

داکت اسپلیت استرن هاوس 42000 گاز 22

38,700,000 تومان 43,000,000 تومان

مشاهده
10 %
داکت اسپلیت استرن هاوس 36000 گاز 22

داکت اسپلیت استرن هاوس 36000 گاز 22

35,910,000 تومان 39,900,000 تومان

مشاهده
10 %
داکت اسپلیت استرن هاوس 30000 گاز 22

داکت اسپلیت استرن هاوس 30000 گاز 22

30,150,000 تومان 33,500,000 تومان

مشاهده
10 %
داکت اسپلیت استرن هاوس 24000 گاز 22

داکت اسپلیت استرن هاوس 24000 گاز 22

27,990,000 تومان 31,100,000 تومان

مشاهده
10 %
داکت اسپلیت استرن هاوس 18000 گاز 22

داکت اسپلیت استرن هاوس 18000 گاز 22

22,230,000 تومان 24,700,000 تومان

مشاهده
10 %
EASTERN HOUSE 50000 BTU TROPICAL

داکت اسپلیت استرن هاوس تروپیکال 50000

54,720,000 تومان 60,800,000 تومان

مشاهده
10 %
داکت اسپلیت استرن هاوس 50000

داکت اسپلیت استرن هاوس 50000

52,470,000 تومان 58,300,000 تومان

مشاهده