۹ تا ۱۷:۳۰ - پنجشنبه : ۹ تا ۱۴:۳۰ ۰۲۱-۷۷۷۵۲۷۸۹

دسته بندی

جستجو

21,467,600 تومان
4,059,000 تومان

انواع فن کویل در گروه آرتان

فن کویل کوچکترین جزء سیستم تهویه مطبوع می باشد و در واقع یک مبدل تبدیل انرژی از آب به هوا است و حداقل اجزای تشکیل دهنده آن شامل کویل، موتور و فن دمنده هوا می باشد.
فن کویل ها دارای انواع مختلفی از نظر محل نصب، شکل ظاهری و نوع کاربری می باشند و در انواع سقفی، دیواری، زمینی، کاستی سقفی و کانالی تولید و عرضه می شوند.

 

18 %
فن کویل گرین کانالی 800 CFM فن کویل گرین کانالی 800 CFM

فن کویل گرین کانالی 800 CFM

13,890,800 تومان 16,940,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین کانالی 2000 CFM فن کویل گرین کانالی 2000 CFM

فن کویل گرین کانالی 2000 CFM

21,467,600 تومان 26,180,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین کانالی 1800 CFM فن کویل گرین کانالی 1800 CFM

فن کویل گرین کانالی 1800 CFM

21,088,760 تومان 25,718,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین کانالی 1600 CFM فن کویل گرین کانالی 1600 CFM

فن کویل گرین کانالی 1600 CFM

20,457,360 تومان 24,948,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین کانالی 1000 CFM فن کویل گرین کانالی 1000 CFM

فن کویل گرین کانالی 1000 CFM

14,522,200 تومان 17,710,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین سقفی توکار 1400 CFM فن کویل گرین سقفی توکار 1400 CFM

فن کویل گرین سقفی توکار 1400 CFM

11,275,000 تومان 13,750,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین سقفی توکار 1200 CFM فن کویل گرین سقفی توکار 1200 CFM

فن کویل گرین سقفی توکار 1200 CFM

10,373,000 تومان 12,650,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین سقفی توکار 800 CFM فن کویل گرین سقفی توکار 800 CFM

فن کویل گرین سقفی توکار 800 CFM

7,531,700 تومان 9,185,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین سقفی توکار 600 CFM فن کویل گرین سقفی توکار 600 CFM

فن کویل گرین سقفی توکار 600 CFM

5,141,400 تومان 6,270,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین سقفی توکار 400 CFM فن کویل گرین سقفی توکار 400 CFM

فن کویل گرین سقفی توکار 400 CFM

4,329,600 تومان 5,280,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین سقفی توکار 300 CFM فن کویل گرین سقفی توکار 300 CFM

فن کویل گرین سقفی توکار 300 CFM

4,059,000 تومان 4,950,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین کاستی چهار طرفه 1400 CFM فن کویل گرین کاستی چهار طرفه 1400 CFM

فن کویل گرین کاستی چهار طرفه 1400 CFM

13,981,000 تومان 17,050,000 تومان

مشاهده

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود