۹ تا ۱۷:۳۰ - پنجشنبه : ۹ تا ۱۴:۳۰ ۰۲۱-۷۷۸۲۳۵۶۴ ۰۲۱-۷۷۸۲۳۵۲۷

دسته بندی

جستجو

21,467,600 تومان
4,059,000 تومان

انواع فن کویل در گروه آرتان

فن کویل کوچکترین جزء سیستم تهویه مطبوع می باشد و در واقع یک مبدل تبدیل انرژی از آب به هوا است و حداقل اجزای تشکیل دهنده آن شامل کویل، موتور و فن دمنده هوا می باشد.
فن کویل ها دارای انواع مختلفی از نظر محل نصب، شکل ظاهری و نوع کاربری می باشند و در انواع سقفی، دیواری، زمینی، کاستی سقفی و کانالی تولید و عرضه می شوند.

 

18 %
فن کویل گرین کانالی 800 CFM فن کویل گرین کانالی 800 CFM

فن کویل گرین کانالی 800 CFM

13,890,800 تومان 16,940,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین کانالی 2000 CFM فن کویل گرین کانالی 2000 CFM

فن کویل گرین کانالی 2000 CFM

21,467,600 تومان 26,180,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین کانالی 1800 CFM فن کویل گرین کانالی 1800 CFM

فن کویل گرین کانالی 1800 CFM

21,088,760 تومان 25,718,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین کانالی 1600 CFM فن کویل گرین کانالی 1600 CFM

فن کویل گرین کانالی 1600 CFM

20,457,360 تومان 24,948,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین کانالی 1000 CFM فن کویل گرین کانالی 1000 CFM

فن کویل گرین کانالی 1000 CFM

14,522,200 تومان 17,710,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین سقفی توکار 1400 CFM فن کویل گرین سقفی توکار 1400 CFM

فن کویل گرین سقفی توکار 1400 CFM

11,275,000 تومان 13,750,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین سقفی توکار 1200 CFM فن کویل گرین سقفی توکار 1200 CFM

فن کویل گرین سقفی توکار 1200 CFM

10,373,000 تومان 12,650,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین سقفی توکار 800 CFM فن کویل گرین سقفی توکار 800 CFM

فن کویل گرین سقفی توکار 800 CFM

7,531,700 تومان 9,185,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین سقفی توکار 600 CFM فن کویل گرین سقفی توکار 600 CFM

فن کویل گرین سقفی توکار 600 CFM

5,141,400 تومان 6,270,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین سقفی توکار 400 CFM فن کویل گرین سقفی توکار 400 CFM

فن کویل گرین سقفی توکار 400 CFM

4,329,600 تومان 5,280,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین سقفی توکار 300 CFM فن کویل گرین سقفی توکار 300 CFM

فن کویل گرین سقفی توکار 300 CFM

4,059,000 تومان 4,950,000 تومان

مشاهده
18 %
فن کویل گرین کاستی چهار طرفه 1400 CFM فن کویل گرین کاستی چهار طرفه 1400 CFM

فن کویل گرین کاستی چهار طرفه 1400 CFM

13,981,000 تومان 17,050,000 تومان

مشاهده