نمایش 1–12 از 56 نتیجه

اسپلیت ایستاده گرین 48000 گاز R22 مدل H48P1T1B

تماس بگیرید

اسپلیت ایستاده گرین 3600 گاز R22 مدل H36P1T1B

تماس بگیرید

اسپلیت ایستاده گرین 60000 گاز R22 مدل H60P1T1B

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری گرین 12000 اینورتر مدل H12P1T1A

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری گرین 12000 گاز R410 مدل H12P1T1/R1

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری گرین 18000 اینورتر مدل H18P1T1A

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری گرین 18000 گاز R410 مدل H18P1T1/R1

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری گرین 24000 اینورتر مدل H24P1T1A

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری گرین 24000 گاز R410 مدل H24P1T1/R1

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری گرین 30000 گاز R410 مدل H30P1T1/R1

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری گرین 9000 اینورتر مدل H09P1T1A

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری گرین 9000 گاز R410 مدل H09P1T1/R1

تماس بگیرید