نمایش 1–12 از 27 نتیجه

اسپلیت ایستاده هایسنس 36000 گاز R410a مدل HFH-36FM

تماس بگیرید

اسپلیت ایستاده هایسنس 45000 گاز R410a مدل HFH-45FM

تماس بگیرید

اسپلیت ایستاده هایسنس 55000 گاز R410a مدل HFH-55FM

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری هایسنس 12000 اینورتر مدل ورسای HiH-12TG

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری هایسنس 12000 مدل مایا HRH-12TQ

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری هایسنس 18000 مدل مایا HRH-18TQ

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری هایسنس 24000 مدل مایا HRH-24TQ

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری هایسنس 24000 اینورتر مدل ورسای HiH-24TG

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری هایسنس 30000 اینورتر مدل ورسای HiH-30VQ

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری هایسنس 30000 مدل مایا HRH-30TQ

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری هایسنس 9000 اینورتر مدل ورسای HiH-09TG

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری هایسنس 9000 مدل مایا HRH-09TQ

تماس بگیرید