نمایش 1–12 از 32 نتیجه

اسپلیت ایستاده تک الکتریک 36000 حاره ای مدل BTFS-UN-36HT3

تماس بگیرید

اسپلیت ایستاده تک الکتریک 48000 حاره ای مدل BTFS-UN-48HT3

تماس بگیرید

اسپلیت ایستاده تک الکتریک 60000 حاره ای مدل BTFS-UN-60HT3

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری تک الکتریک 12000 اینورتر مدل BTS-UN-12HR

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری تک الکتریک 12000 سرد حاره ای BTS-UNF-12CR

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری تک الکتریک 12000 مدل BTS-UNF-12HR

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری تک الکتریک 12000 مدل اپتیما

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری تک الکتریک 12000 مدل مانسانا 12HR

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری تک الکتریک 18000 اینورتر مدل BTS-UNF-18HR

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری تک الکتریک 18000 سرد حاره ای BTS-UNF-18CT3

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری تک الکتریک 18000 مدل BTS-UNF-18HR

تماس بگیرید

اسپلیت دیواری تک الکتریک 18000 مدل اپتیما

تماس بگیرید